Udało mi się nawiązać kontakt z bardzo zaawansowanym audiofilem, który zgodził się przetestować „ABSOLUTORA” w swoim systemie. Liczyłem na jego osłuchanie z wyrafinowanym sprzętem i krytyczne uwagi. Nie bez znaczenie był fakt, że mogliśmy przetestować wiele różnych ustawień, ale ostatecznie jako testowa końcówka mocy zagrał „Yamamoto” na lampach 45 z  kolumnami Altec A7. Słuchaliśmy wszystkich gatunków muzycznych, ale szczególnie skupiliśmy się na jazzie i muzyce chóralnej.  Po raz pierwszy mogłem miarodajnie przetestować wpływ lamp prostowniczych na charakter dźwięku oraz zmiany, jakie wprowadza zmiana wtórników. Preamp zdał egzamin na 6.

http://www.6moons.com/audioreviews/yamamoto2/45.html