Audiofil o trudnym do odszyfrowania nazwisku słuchał „LORELEI” i wpisał do Zeszytu, że pan Andrzej wspiął się na wyżyny audio: