Grzegorz Pychyński słuchał „LORELEI”  i wpisał do Zeszytu: