Janusz Kostaryński słyszał „LORELEI” i wpisał do Zeszytu: