Pan Krzysztof Twardowski słuchał „LORELEI” i zostawił wpis w Zeszycie: