19 maja 2012r  Rafał Jędrzejewski wpisał do zeszytu: