OSTATECZNA WERSJA MONOBLOKÓW NA LAMPIE 4654

DWUDZIESTOSZEŚCIOSEKCYJNY GŁOŚNIKOWIEC SINGLE ENDED !

Single Ended na lampie 807

Zanim powstał transformator badawczy…