Andrzej zamierza spróbować kolejnej starodawnej lampy: REN 1004. Wg radiomuseum produkowana w latach 1926-1945, ostatnie sztuki zbudowano w kwietniu 1945. Trioda z siatkową anodą, to może dobrze zagrać…