Właściciel „Pocahontas nr 1″ słyszał „LORELEI” i wpisał do Zeszytu: